Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Bền vững

Trong việc thiết kế, thu đạt, xây dựng và điều hành Phi trường Quốc tế Western Sydney, chúng tôi cam kết việc phát triển và thực thi các lề lối làm việc bền vững. Chúng tôi hiểu rằng có sự mong đợi là chúng tôi phải đổi mới và theo kịp các tiến bộ trong sự bền vững cho cuộc sống của phi trường. Nói một cách đơn giản, đó là việc tạo ra thêm nhiều ích lợi tích cực về việc quân bình và đáp ứng các nhu cầu trong hiện tại mà không gây tổn hại/trì trệ đến khả năng của các thế hệ tương lai đối với việc đáp ứng nhu cầu của họ.

Read our Sustainability Plan