Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Miền Tây Sydney

Là một trung tâm thương mãi thịnh vượng và văn hóa sinh động, miền Tây Sydney là nơi ở của dân số hơn hai triệu người với nguồn gốc đa dạng đầy tự hào.

Phi trường

Phi trường Quốc tế Tây Sydney (Western Sydney International) sẽ là phi trường thông minh thuộc đẳng cấp thế giới, được xây dựng để phục vụ 10 triệu hành khách mỗi năm một khi phi trường được khai trương vào năm 2026.

Western Sydney

Viễn kiến

Phi trường Quốc tế Tây Sydney sẽ nhanh chóng trở thành cửa ngõ lớn nhất, hữu hiệu nhất, được ưa chuộng nhất giữa Sydney, Úc và tất cả các nơi khác khắp thế giới. Phi trường này sẽ là trung tâm vận chuyển hàng hóa và khách du lịch nội địa và quốc tế, một tín hiệu cơ hội cho các nghề nghiệp cá nhân cũng như kinh doanh, và là chuẩn mực cho các trải nghiệm hàng không tân tiến toàn cầu.

Muốn biết thêm thông tin 

The vision
Các cơ hội cho địa phương

Phi trường Quốc tế Tây Sydney sẽ giúp đem lại hơn 28.000 cơ hội việc làm trước năm 2031, và chúng tôi mong đợi việc hợp tác với các doanh nghiệp địa phương khi có thể.

Muốn biết thêm thông tin

 

Local opportunities
Một trung tâm kinh doanh

Khu kinh doanh rộng lớn của chúng tôi, đặt tại khu vực phi trường, sẽ cung ứng các cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tại Phi trường Quốc tế Tây Sydney.

A business hub
Các liên kết mới

Phi trường này sẽ là chất xúc tác cho hạ tầng cơ sở mới và chính yếu tại miền Tây Sydney, được thiết kế để giúp cho việc lui tới Phi trường Quốc tế Tây Sydney rất dễ dàng. Việc di chuyển từ, đến và quanh khu vực sẽ được tạo dễ dàng hơn nữa với các xa lộ mới,các tuyến xe lửa mới và đường xá được nâng cấp.

New connections

Phi trường của chúng ta

Cộng đồng miền Tây Sydney là trọng tâm của bản sắc chúng tôi, do đó dân chúng miền Tây Sydney là trọng tâm đối với sự thành công của chúng tôi. Phi trường đang được thiết kế để đem lại nhiều lợi ích cho miền Tây Sydney, và chúng tôi sẽ giúp quý vị được cập nhật tin tức về các tiến triển của chúng tôi